Trường TH Đinh Tiên Hoàng tiến hành lao động vệ sinh phòng dịch Covid-19 lần 2B

Trường TH Đinh Tiên Hoàng tiến hành lao động vệ sinh phòng dịch Covid-19 lần 2B