Bí thư Huyện ủy và Lãnh đạo PGD Bảo Lâm kiểm tra công tác vệ sinh phòng dịch Covid-19 tại Trường TH Đinh Tiên Hoàng

Bí thư Huyện ủy và Lãnh đạo PGD Bảo Lâm kiểm tra công tác vệ sinh phòng dịch Covid-19 tại Trường TH Đinh Tiên Hoàng