Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hồng Minh
Họ và tên Lê Thị Hồng Minh
Ngày tháng năm sinh 09/09/1971
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng- Thôn 1- Xã Lộc Ngãi
Điện thoại 0986637256
Email lehongminh71@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách